Överanalyserande

Är det inte konstigt att det blir så, att man har vissa dagar då man börjar överanalysera allting. Så att man vissa dagar känner sig mer än säker tillsammans med någon men att man nästa dag börjar att tänka igenom allting de sagt och gjort. Att det kan räcka med något sånt där litet och löjligt och att det inte alls är något vidare positivt när det blir just så, att det snarare bara är något som gör det ganska jobbigt och krävande där man känner för att bara lägga tid på det och ingenting annat.